Техничка Школа Ада

Историјат Техничке школе

Средње стручно образовање у Ади има традицију дужу од сто година.
Занатска школа за обучавање мајстора металске струке за потребе привреде одвија се перманентно. Данашње наличје школа добија 1961. године.

Правни претходник Техничке школе у Ади је Техничка средња школа – машинског смера у Ади, која је решењем Народног одбора општине Ада, број: 02-1769/1-1961 основана дана 20. маја 1961. године, са задатком да осигура друштвеној заједници стални прилив стручних кадрова, квалификованих радника, техничког и осталог стручног особља, на потребном стручном и културном нивоу. Упис у школу се вршио на основу конкурса, који је расписао Савет за просвету Народног одбора Општине Ада дана 29.марта 1963. године народни одбор општине Ада. Укупан број ученика у школској 1962/63. години био је 505, од тога 200 ученика је уписано на одсеку за машинске техничаре, 260 за квалификоване раднике и 45 ученика за висококвалификоване раднике. Директор је био инж. Шандор Мухи. Године 1963. 23. децембра назив школе се мења у Машински школски центар «Петар Драпшин». Центар је поседовао своју зграду са задовољавајућим бројем учионица, намештаја и опреме. Практична обука ученика за квалификоване раднике и техничаре изводила се у школским радионицама. Са фабриком ФАМИЛ «ПОТИСЈЕ» из Аде склопљен је био уговор о коришћењу ливнице и модел-столарнице као и лабораторије за испитивање материјала. Започето је и постепено попуњавање школске радионице модернијим машинама за обраду метала. У периоду заједничког и позивноусмереног образовања, од 01. септембра 1977.године школа мења назив у Центар за заједничко и усмерено образовање и васпитање средњег ступња «Петар Драпшин». Поред заједничког средњег образовања вршило се образовање стручног кадра металске-, информатичке- и електротехничке струке. Школа је обављала делатност и ван седишта, у виду истуреног одељења у Сенти, Кањижи и Новом Кнежевцу. У 1978. години започета је изградња фискултурне сале у кругу школе. Почев од школске 1979/80. године фискултурну салу користе ученици школе за извођење наставе из наставног предмета физичко и здравствено васпитање, као и спортски клубови са територије општине Ада за одржавање тренинга и утакмица. Од 19. септембра 1985.године назив школе је Средња школа «Петар Драпшин» у Ади. Основна делатност школе је било усмерено средње образовање и васпитање од I до V степена стручне спреме металске, електротехничке и текстилне струке као и занатска занимања.

У то доба школа је била верификована за обављање васпитно-образовне делатности средњег образовања и васпитања за III и IV степен стручне спреме у металској, информатичкој, електро и текстилној струци и за V степен стручне спреме (специјалистичко образовање и васпитање) у металској струци за занимање: стругар, глодач, бравар, брусач, ливац сивог лива, алатничар, пољомеханичар, водоинсталатер, монтер централног грејања, аутомеханичар-специјалиста и у електро струци за занимања: електромеханичар – специјалиста за апарате у домаћинству, погонски електричар за аутоматику и електроинсталатер-специјалиста. У 1988.години школа је проширила делатност увођењем занатских занимања: ковач, обућар, молер, пекар и фотограф III степена стручне спреме. Одлуком о мрежи средњих школа у Републици Србији, поред њиховог броја утврђен је и њихов назив од стране Министарства просвете и спорта у Београду. По овој одлуци, почев од 03. јуна 1993.године, до данашњег дана, школа носи назив Техничка школа у Ади. Од школске 1998/99. године верификован је и нови образовни профил текстилни радник-плетач, од школске 2000/01. године уведен је нови образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање, а у виду истуреног одељења Хемијско-технолошке и грађевинске школе у Кикинди у нашој школи се образовао и стручни кадар у подручју рада геодезија и грађевинарство, за образовне профиле зидар-фасадер и тесар. Од школске 2002/03. године верификован је нови образовни профил електротехничар рачунара, а у подручју рада Геодезија и грађевинарство образовни профили: зидар – фасадер, тесар и керамичар – терацер – пећар, од школске 2005/06. године електромеханичар за термичке и расхладне уређаји и нови образовни профили: металостругар и металоглодач нумерички управљаних машина.

Објекти школе се налазе на једној локацији у Ади, у улици Моше Пијаде 47, на простору величине 11.607,56 м2, где се налази главна школска зграда, фискултурна сала са пратећим објектима и спортским теренима, као и школске радионице за машинску-, електротехничку-, текстилну-, и грађевинску струку. Настава се одвија у 24 учионица, постоје учионице опште намене и специјализовани кабинети и школска библиотека. У протеклих неколико година у школи су опремљена три кабинета за извођење наставе из општеобразовног предмета: Рачунарство и информатика, као и за стручне предмете за образовне профиле машински техничар за компјутерско конструисање и електротехничар рачунара. Кабинети су опремљени са рачунарима, чија конфигурација одговaра програмским пакетима «Pro/Desktop», «ProEngineer», «SolidWorks» i «SolidEdge». У школи се користе легализовани софтвери поменутих програмских пакета.

Наша школа је била домаћин XI регионалног такмичења ученика машинских школа Републике Србије. На такмичењу се 61 ученик из једанаест војвођанских општина надметао у теоретском и практичном делу.

Године 2007. 31. марта наша школе је била трећи пут домаћин окружног такмичења из Рачунарства и информатике.

Ученици Техничке школе у Ади постижу лепе резултате на разним нивоима такмичења.

Сарадња постоји са Локалном самоуправом општине Ада, са основним школама са територије општине Ада, са Пољопривредно-техничким средњошколским центром «Беседеш Јожеф» у Кањижи, са верским заједницама са територије општине Ада, са Центром за социјални рад у Ади, са Школом за основно музичко образовање «Барток Бела» у Ади, са Еко покретом «Зелено острво» из Аде, Црвеним крстом из Аде, са Министарством унутрашњих послова – полицијском станицом у Ади.

Међународна сарадња је успостављена са Средњом стручном школом «Калмар Жигмонд» из Ходмезевашархеља, и Средњом стручном школом «Галамб Јожеф» из Макоа и из Републике Мађарске. У складу са потписаним Уговором о сарадњи, ученици тих школа редовно учествују на Лингвистичким данима «Сарваш Габор», у организацији Библиотеке «Сарваш Габор» у Ади, њихова делегација редовно присуствује свечаностима поводом обележавања Дана Светога Саве, Дана просветних радника и свечаном испраћају ученика завршних разреда наше школе. Делегација ученика и наставника редовно учествује на традиционалној свечаности, најбољи ученици – рецитатори наше школе представљају нашу школу на манифестацији «Дан поезије» у организацији Средње стручне школе «Кошут Жужана» из Ходмезевашархеља. Са Техничком школом за телекомуникације «Пушкаш Тивадар» из Будимпеште.

Информације

Наши спонзори

Пратите нас