Техничка Школа Ада

Образовни профили


Машинство и обрада метала


Подручје рада машинство и обрада метала у нашој школи постоји још од оснивања школе (1952. г.). У почетку су основна знања из машинске струке могла да се усвоје кроз следеће образовне профиле: машински техничар, бравар, стругар, глодач, алатничар, аутомеханичар. Од наведених образовних профила данас имамо само аутомеханичарску струку. Што се тиче четворогодишњег образовања, школске 2000/2001. године, идући у корак са временом и његовим потребама, отворили смо смер Машински техничар за компјутерско конструисање, а 2011/2012. школске године смер Техничар за компјутерско управљање. У оквиру трогодишњег образовања, испуњавајући захтеве тржишта, увели смо смерове 2007/2008. школске године Металоглодач нумерички управљаних машина и 2009/2010. школске године Металостругар нумерички управљаних машина.


Смерови машинске струке које нудимо, нуде савремена знања и сигурне основе за даље учење, али и веће могућности приликом запошљавања.


Машински техничар за компјутерско конструисање


У току школовања ученици на мађарском језику поред општих предмета, могу да савладају основе руковања рачунаром и основе програмског пакета MS Office. Могу да се упознају са програмима за моделирање (нпр. AutoCAD, SolidWorks), помоћу којих се конструишу машински делови и конструкције, ради техничке документације. Ову струку нека изаберу они ученици, који се интересују за конструисање помоћу рачунара, који су спремни да проведу доста времена пред рачунаром и који су у пријатељском односу са бројевима и техничким конструкцијама.


Стечено знање у оквиру ове струке даје сигурне основе за даље учење, али даје и многобројне могућности приликом запошљавања, као конструктор.


Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинаУ току школовања ученици на мађарском језику могу да се упознају са радом на рачунару, са ручним и софтверским програмирањем CNC (Computer Numerical Control) машина (нпр. SolidCam), као технолози. Ова струка може бити добар избор за оне ученике који воле да програмирају, рачунају и подешавају, који су савесни и стрпљиви када је у питању решавање задатака.


Стечено знање на овом смеру даје добре основе за даље школовање, али пружа и многобројне могућности приликом запошљавања, пошто је ова струка у дефициту.Металоглодач нумерички управљаних машина и

Металостругар нумерички управљаних машина


Трогодишње образовање на мађарском језику, ставља нагласак на практичну наставу, тако да оспособљава ученике за стручне раднике на нумерички управљаним машинама.

Ученици ће савладати ручно и софтверско програмирање CNC машина за обраду скидањем струготине (пакетом SolidCam).

Ову струку нека изаберу они ученици који би волели што пре да ступе у радни однос са добро плаћеним радним местом, који воле машине, који воле нове изазове у вези са израдом радних предмета сложеног облика. Ова струка је веома тражена како у Србији тако и у Европи.Аутомеханичар


Ово трогодишње образовање на мађарском језику такође ставља нагласак на практичну наставу. Ученици могу да се упознају са начином рада мотора са унутрашњим сагоревањем, као и са ауто-деловима, мерним инструментима и алатима. Научиће како фунционише и како се користи уређај за аутодијагностику и научиће како се отклањају поједини кварови на возилу.


Пре свих ову струку нека изаберу они ученици који воле да чачкају, растављају, састављају, којима не смета ако су им не само руке него и одела умазана уљем, које очарава брујање мотора и који воле да размишљају о томе како да реше проблем.


Оператер машинске обраде – дуално


Следеће школске године ће у Техничкој школи у Ади бити отворен смер оператер машинске обраде, који је један од најтраженијих професија.
Избором овог смера ученици трогодишњег образовања савладаће рад на машинама за обраду скидањем струготине, а поред тога моћи ће да раде на CNC машинама, као и конвенционалним машинама (глодалици, стругу, брусилици, машини за ласерско сечење, машини за сечење плазмом, роботском заваривању итд.)
Практичан део дуалног образовања ће бити реализован у околним предузећима.Информације

Наши спонзори

Пратите нас