Техничка Школа Ада

Образовни профили


Геодезија и грађевинарство


Образовање стручних кадрова у оквиру подручја рада Грађевинарство и геодезија у нашој школи покренуто је 1998. Првих година отварали су се трогодишњи смерови: зидар, тесар, керамичар - терацер - пећар и, на крају, кровопокривач.

Године 2008. отворено је прво одељење четворогодишњег смера грађевински техничар за високоградњу.

Школске 2016/2017. прешли смо на смер грађевински техничар.

Грађевинарство је једна од најстаријих људских делатности и обухвата како пројектовање тако и извођење разних објеката. Свет грађевине не карактерише само много врста грађевинског материјала него и њихов квалитет као и готови производи Најкреативнија грана грађевинарства је пројектовање, где појединац своје идеје може да стави на папир у виду пројекта-техничког цртежа.


Грађевински техничар


У оквиру образовног профила грађевински техничар ученици уче да веродостојно прикажу простор цртањем објеката као и израду техничких цртежа већ готових зграда помоћу нацртне геометрије. Пројекат је увек носилац мисли пројектанта и уз помоћ њега учесници процеса градње заправо и доводе посао до краја. Ученици се током четворогодишњег школовања упознају са конструкцијом објеката, са основама цртања слободном руком, са статичким прорачунима и прорачунима стабилности, са рачунарским цртањем пројеката уз помоћ савремених софтверских пакета као и са организацијом грађевинских радова и израдом макета. Историја грађевинарства ученика упознаје са развојем струке и тако даје увид у различите стилове градње. Овај образовни профил не изоставља ни урбанизам узимајући у обзир заштиту животне средине. Ученици стичу знања и о грађевинарству 21. века, о еко градњи, као и о обновљеним изворима енергије као што су енергија ветра, сунца и геотермална енергија.


Ученици који заврше овај смер поседују знање уз помоћ којег могу да раде као грађевински техничари у пројектним бироима као и на извођењу радова или могу да наставе школовање на смеровима грађевинског факултета или неком другом.


Оператер основних грађевинских радова


Трогодишњи образовни профил по систему дуалног образовања на мађарском језику пружа прилику за стипендије од грађевинских предузећа Адаферт, Акорд, ЈОА. Они који се одлуче за похађање наставе на овом образовном профилу биће оспособљени за следеће основне и опште послове: зидање, малтерисање, бетонирање, армирање, припрема калупа, повезивање и извођење кровопокривачких радова, означавање објеката и читање планова.
Обухвата четири стручне области: дрводељства, зидарства, бетонирања и армирања.
Током дуалног образовања ученици практичну обуку обављају у предузећима са територије општине Ада или околних места. У првој години ученици имају недељно један, на другој години два, а у трећој години три дана практичне наставе.
Уколико волиш да ствараш нове вредности својим рукама, желиш брзо запослење у струци као добро плаћен стручњак, онда је овај образовни профил за тебе!Информације

Наши спонзори

Пратите нас