Műszaki Iskola Ada

Iskolánk története

A középfokú szakképzés Adán több mint 100 éves múltra tekint vissza.
Az Ipari Iskolában a fémes szakon történő szakemberek képzése gazdasági okokra visszavezethetően elsődleges fontosságú volt. Iskolánk jelenlegi arculatát 1961-ben kapta. Az iskola előde a Műszaki Középiskola-gépészet szakirány, amely a Nemzeti Tanács 02-1769/1-1961-es számú határozata alapján alakult meg 1961. május 20-án a célból, hogy biztosítsa a községi igények szerinti szakemberek és technikusok képzését, a megfelelő szakmai színvonalon. Az iskolába való beiratkozás pályázat útján történt, melyet a Népfront Községi Bizottsága írt ki 1963. március 29-én.

Az 1962/63-as tanévben 505 tanuló iratkozott be, ebből 200 tanuló gépésztechnikusnak, 260 szakmunkásnak, 45 magas szakképesítésű munkásnak. Az igazgató Muhi Sándor mérnök volt. 1963. december 23-án az iskola új neve Petar Drapšin Műszaki Iskolaközpont lett. A központnak saját épülete volt megfelelő számú tanteremmel, felszereléssel és bútorzattal. A diákok gyakorlati oktatása a szakmunkásképzésben, illetve a technikumokban az iskola műhelyében zajlott.


Az adai FAMIL-POTISJEvel kötött szerződés a tanulók számára lehetővé tette az öntöde, illetve a modellező asztalos műhely valamint az anyagvizsgáló laboratórium használatát. Megkezdődött az iskola műhelyeinek fokozatos kibővítése is a fémmegmunkáláshoz szükséges modern munkagépekkel.

1977-ben az egységes hivatásirányú oktatás megkezdésével az iskola ismételten új nevet kapott: Petar Drapšin Iskolaközpont az Egységes és Hivatásirányú Középfokú Oktatásra és Nevelésre. Az egységes középfokú oktatás mellett folyt a szakemberek képzése is gépészet, informatika és elektrotechnikus szakon. Az iskola saját székhelyén kívül is kihelyezett tagozatokat létesített, Zentán, Kanizsán, Törökkanizsán.
1978-ban kezdődött az iskola keretein belüli tornaterem (sportcsarnok) építése, melyet az 1979/80-as tanévtől testnevelés és egészségügyi oktatási órákon a diákok használni is kezdtek, valamint a helyi sportklubok is edzéseket és mérkőzéseket tartottak. 1985. szeptember 19-étől az iskola neve így hangzott: Petar Drapšin Középiskola Ada. Az iskola fő profilja ekkor az I-V. fokozatú szakképzésben a fémmegmunkálás, az elektrotechnika, a textil és az iparos szak volt.
Ebben az időszakban az iskola középfokú nevelői-oktatói tevékenységre volt bejegyezve, III-IV. fokozatú szakképzésre a fémmegmunkálás, informatika, elektrotechnika és textil szakon. Az V. fokozatú szakképzésre (szakosított nevelésre és oktatásra) a fémmegmunkálás területén pedig a következő szakokra: esztergályos, marós, lakatos, csiszoló, szürkeöntő, szerszámkészítő, mezőgépszerelő, vízvezeték-szerelő, központifűtés-szerelő, autószerelő, valamint szakosított irányzatokra az elektrotechnikában, mint villanyszerelő, háztartási gép- szerelő és automatizált elektromos rendszerek szerelője.
A szerbiai középiskolai rendszerről szóló rendelet az iskolák száma mellett meghatározta azok elnevezését is. E rendelet alapján 1993. június 3-ától mind a mai napig az iskola neve Műszaki Iskola Ada. 1998/99-es tanévtől új profilok nyíltak: textilmunkás-kötő, a 2000/01-es tanévtől gépésztechnikus és számítógépes szerkesztő, a kikindai kihelyezett tagozaton vegyésztechnika és földmérés, kőműves és ács.

A 2002/03-as tanévben indult a számítógépek elektrotechnikusa, valamint a geodézia és építészet szakon belül kőműves, ács, lapozó és kályhás szak. A 2005/06-os tanévben indult a fűtő- és hűtőberendezések elektromechanikusa elnevezésű szak, illetve a fémmarós és fémesztergályos a számjegyvezérlésű gépeken.

Az iskola minden épülete egy helyen található Adán, a Moša Pijade utca 47-es szám alatt 11.607,56 négyzetméternyi területen. Itt áll az iskola főépülete, tornaterme és kiegészítő objektumai, sportpályák, iskolánk műhelyei. A tanítás 24 tanteremben folyik. Vannak általános és speciálisan felszerelt tantermek is, valamint az iskolakönyvtár. Az elmúlt néhány évben iskolánk 3 termét szereltük fel speciálisan a következő szakok oktatására: számítástechnika és informatika, gépésztechnikus és számítógépes szerkesztő, és számítógépek elektrotechnikusa. Számítógépeink a következő csomagokat tartalmazzák: „Pro/Desctop”, „ProEngineer”, „Solid Works”, „Solis Edge”. Legalizált szoftver- és programcsomagokat használunk.

Iskolánk házigazdája volt a szerbiai Műszaki Iskolák II. regionális versenyének. A versenyen 11 vajdasági község 61 tanulója versenyzett elméleti és gyakorlati témákban.

2007. 3.31-én iskolánk a körzeti Számítástechnikai és Informatikai verseny házigazdája volt. Tanulóink jelentős eredményeket érnek el a különböző versenyeken országszerte.

Iskolánk együttműködik a helyi önkormányzattal, a község területén található általános iskolákkal, a kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági Iskolaközponttal, a község területén található egyházi közösségekkel, az adai Szociális Központtal, a Bartók Béla Alsófokú Zeneiskolával, a Zöld Sziget környezetvédő mozgalommal, a Vöröskereszt községi szervezetével, a Belügyminisztériummal, ezen belül az adai rendőrállomással. Nemzetközi együttműködés is létrejött a hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Szakközépiskolával. A velük kötött együttműködési szerződés értelmében az említett iskolák diákjai rendszeresen részt vesznek a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon, melyet az adai Szarvas Gábor könyvtár rendez meg minden évben. Küldöttségük rendszeresen részt vesz a Szent Száva napi ünnepségeken, a pedagógusnapon, illetve a végzős diákok ballagásán.

A diákok és tanárok küldöttségei részt vesznek még a hagyományos ünnepségeken, legjobb szavaló diákjaink képviselik iskolánkat a hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola által szervezett Költészet napi rendezvényen.

Jó viszonyt ápolunk a budapesti Puskás Tivadar Telekommunikációs Szakközépiskolával is.

A 2010/2011-es tanévben 29 magyar és 4 szerb tannyelvû osztály nyílt. A tanulók létszáma jelenleg 520, ebbõl 30 tanuló szerb, 490 pedig magyar nyelven tanul. Iskolánk dolgozóinak száma 86, ebbõl 69 pedagógus.

Információ

Támogatóink

Kövess minket