Техничка Школа Ада

Документи:


Годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину

Школски развојни план за период од школске 2017/18. до 2021/22. године

Школски програм техничке школе у Ади за период од 2016/17.г. до 2019/20.г.

Распоред писмених радова 2019/20

РОКОВНИК ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

Јавне набавке

Извештај о спољашњем вредновању

Документи за ученике

Информације

Наши спонзори

Пратите нас