Техничка Школа Ада

Обавештење у вези завршетка школске 2019/2020 године

Обавештење

Обавештење

Решењем Покрајинског Секретеријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, Одсека у Кикинди, од стране овлашћеног инспектора, број: 138-53-00287-1/2019-09 од дана 29.05.2019. године,

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПИЋЕ

у насељеним местима Ада и Мол, због тога што параметри исте нису у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сл лист СРЈ’’ број 42/98 и 44/99) – повећан садржај арсена, повећана боја и оксидабилност.
Истим решењем је

ОДОБРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА САНИТАРНО - ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ

.
Забрана је ПРИВРЕМЕНА и трајаће до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода исправна.
JКП ,,Стандард’’ Ада

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" АДА

Oбукa израде обратка конвенционалним и нумерички управљаним глодалицама

Техничка школа у Ади организује програм обуке израде обратка конвенционалним и нумерички управљаним глодалицама на српском и мађарском језику.

Током обуке у трајању од 300 часова ће полазници усвојити теоријска и практична знања резања на нумерички управљаним глодалицама. Услови за полазнике курса: завршено основно образовање, здравствена способност.

Заинтересовани се могу јавити до 25. октобра (са личном картом) у библиотеци Техничке школе, код Монике Јозо
(понедељком и средом пре подне од 7 до 13 часова, уторком, четвртком и петком после подне од 13 до 19 часова).

Током обуке полазницима су на располагању андрагошки оспособљени професори и стручни сарадници.

Програм обуке се завршава комплексним стручним испитом. Програм обуке може да се види oвде.

Детаљније информације се могу добити на број телефона 024/853-034.

Распоред писмених радова 2019/20

Распоред писмених радова 17. јануара 2020 г.

Распоред допунске и додатне наставе за време зимског распуста

Распоред допунске и додатне наставе за време зимског распуста

Распоред допунске и додатне наставе за 2019/20 ш.г.

Распоред допунске и додатне наставе

Распоред припремне наставе за ванредне ученике за 2019/20 ш.г.

Распоред припремне наставе

Јавне набавке 2020

Јавне набавке за 2020. годину

Галерија слика
У галерији можеш погледати учионице и слике са важнијих догађаја у школи.
даље...
Ђачке новине
Овде можеш прочитати утиске ученика о екскурзијама или другим школским догађајима.
даље...
дешавања
Овде можеш сазнати нове вести, важне догађаје у школи. А у архиви можеш пронаћи информације о ранијим догаћајима.
даље...

О школи

Информације о школи.
Прочитај кратак историјат школе, погледај на којим смеровима се води настава. Овде можеш пронаћи списак радника школе и важне документе.

Информације

Наши спонзори

Пратите нас