Техничка Школа Ада

Упис у школску 2022/2023. годину


Ученици, који су изабрали Техничку школу у Ади, могу да се упишу у први разред
14. и 15. јула од 8 до 15 часова.


Сви ученици који имају интересовање за техничко стваралаштво, воле да пројектују, монтирају, цртају и граде, имају могућност да изаберу неки од следећих образовних профила:

  • ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – 3 године, на мађарском језику (SNAD SA 3H35M)
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА – 4 године на мађарском језику (SNAD SA 4E08M)
  • ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – 4 године на мађарском језику (SNAD SA 4E26M)
  • ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – 4 године на српском језику (SNAD SA 4E26S)
  • ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – 3 године на мађарском језику (SNAD SA 3D50M)
  • ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ ТЕХНИЧАР) – 4 године на мађарском језику (SNAD SA 4D83M)


Будућим првацима ће на упису одељењске старешине и стручни наставници пружити све потребне информације и корисне савете.

Буди и ти ученик Техничке школе!


Плакат

Опис образовних профила (Наставни план и програм)

Процедура издавања дупликата сведочанстава и диплома

Процедура издавања дупликата

Техничка школа Ада

Садржаји за учење на даљину

RTSPlaneta

PannonRTV

Обавештење

Решењем Покрајинског Секретеријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, Одсека у Кикинди, од стране овлашћеног инспектора, број: 138-53-00287-1/2019-09 од дана 29.05.2019. године,

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПИЋЕ

у насељеним местима Ада и Мол, због тога што параметри исте нису у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сл лист СРЈ’’ број 42/98 и 44/99) – повећан садржај арсена, повећана боја и оксидабилност.
Истим решењем је

ОДОБРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА САНИТАРНО - ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ

.
Забрана је ПРИВРЕМЕНА и трајаће до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода исправна.
JКП ,,Стандард’’ Ада

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" АДА

Распоред припремног рада за полагање завршних и матурских испита

Распоред припремног рада за полагање завршних и матурских испита

Распоред писмених радова 2021/22

Распоред писмених радова

Распоред допунске и додатне наставе за 2021/22 ш.г.

Распоред допунске и додатне наставе

Роковник полагања матурског испита за школску 2021/22. годину

Роковник полагања матурског испита

Приручници за матурски и завршни испит


Питање, задаци и школска листа за матурски испит 2021/22

Општи предмет


Стручни предмет

Електротехника

Администратор рачунарских мрежа

Јавне набавке 2022

Јавне набавке за 2022. годину

Галерија слика
У галерији можеш погледати учионице и слике са важнијих догађаја у школи.
даље...
Ђачке новине
Овде можеш прочитати утиске ученика о екскурзијама или другим школским догађајима.
даље...
дешавања
Овде можеш сазнати нове вести, важне догађаје у школи. А у архиви можеш пронаћи информације о ранијим догаћајима.
даље...

О школи

Информације о школи.
Прочитај кратак историјат школе, погледај на којим смеровима се води настава. Овде можеш пронаћи списак радника школе и важне документе.

Библиотека ађанске Техничке школе

Данашњи фонд библиотеке броји 12958 докумената, од којих је у највећем броју стручна литература на мађарском и српском језику, али и не мали број уџбеника.


Информације

Наши спонзори