Техничка Школа Ада
MSC szakácskönyv

Упис 2021


12. и 13. 07. 2021. год. од 8-15ч - Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи

12. 07. 2021. год. од 8ч до 18. 07. 2021. год. до 24ч - Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем

Oбразовни профили за школску 2021/22 год.

  1. Техничар мехатронике, 30 ученика на мађарском језику (четворогодишње образовање)
  2. Електротехничар рачунара, 30 ученика на мађарском језику (четворогодишње образовање)
  3. Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина, 30 ученика на мађарском језику (четворогодишње образовање)
  4. Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина, 30 ученика на српском језику (четворогодишње образовање)
  5. Оператер машинске обраде, 30 ученика на мађарском језику (трогодишње образовање)
  6. Оператер основних грађевински радова, 30 ученика на мађарском језику (трогодишње образовање)

Процедура издавања дупликата сведочанстава и диплома

Процедура издавања дупликата

Техничка школа Ада

Драги ученици и родитељи!

Обавештавамо све да ће од 19. априла у Техничкој школи започиње образовање уз поштовање свих превентивних мера смањења ризика појаве и ширења заразне болести по комбинованом моделу.
Настава ће се одвијати у две смене. Ученици у првој смени ће похађати наставу у периоду од 6:40 до 11: 45, а ученици друге смене од 13:15 до 18:20.
На територији школе је ношење заштитних маски обавезно, молимо ученике да савки дан понесу меске у школу.
Свима желимо пуно успеха и доброг здравља!

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Садржаји за учење на даљину

RTSPlaneta

PannonRTV

Обавештење

Решењем Покрајинског Секретеријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, Одсека у Кикинди, од стране овлашћеног инспектора, број: 138-53-00287-1/2019-09 од дана 29.05.2019. године,

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПИЋЕ

у насељеним местима Ада и Мол, због тога што параметри исте нису у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сл лист СРЈ’’ број 42/98 и 44/99) – повећан садржај арсена, повећана боја и оксидабилност.
Истим решењем је

ОДОБРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА САНИТАРНО - ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ

.
Забрана је ПРИВРЕМЕНА и трајаће до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода исправна.
JКП ,,Стандард’’ Ада

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" АДА

Распоред писмених радова 2020/21

Распоред писмених радова

Распоред допунске и додатне наставе за 2020/21 ш.г.

Распоред допунске и додатне наставе

Распоред допунске и додатне наставе за време зимског распуста

Распоред допунске и додатне наставе за време зимског распуста

Распоред припремне наставе за ванредне ученике за 2019/20 ш.г.

Распоред припремне наставе

Јавне набавке 2021

Јавне набавке за 2021. годину

Галерија слика
У галерији можеш погледати учионице и слике са важнијих догађаја у школи.
даље...
Ђачке новине
Овде можеш прочитати утиске ученика о екскурзијама или другим школским догађајима.
даље...
дешавања
Овде можеш сазнати нове вести, важне догађаје у школи. А у архиви можеш пронаћи информације о ранијим догаћајима.
даље...

О школи

Информације о школи.
Прочитај кратак историјат школе, погледај на којим смеровима се води настава. Овде можеш пронаћи списак радника школе и важне документе.

Информације

Наши спонзори

Пратите нас