Техничка Школа Ада

Процедура издавања дупликата сведочанстава и диплома

Процедура издавања дупликата

Техничка школа Ада

Упис 2023

Машинство и обрада метала
SNAD SA 4D83M Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина четворогодишње образовање на мађарском језику
SNAD SA 3D50M Оператер машинске обраде резањем трогодишње образовање на мађарском језику
Електротехника
SNAD SA 4E08M Електротехничар рачунара четворогодишње образовање на мађарском језику
SNAD SA 4E26M Техничар мехатронике четворогодишње образовање на мађарском језику
SNAD SA 4E26S Техничар мехатронике четворогодишње образовање на српском језику
Геодезија и грађевинарство
SNAD SA 3H35M Оператер основних грађевинских радова трогодишње образовање на мађарском језику

Техничка школа, најбољи избор!

Садржаји за учење на даљину

RTSPlaneta

PannonRTV

Обавештење

Решењем Покрајинског Секретеријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, Одсека у Кикинди, од стране овлашћеног инспектора, број: 138-53-00287-1/2019-09 од дана 29.05.2019. године,

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПИЋЕ

у насељеним местима Ада и Мол, због тога што параметри исте нису у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сл лист СРЈ’’ број 42/98 и 44/99) – повећан садржај арсена, повећана боја и оксидабилност.
Истим решењем је

ОДОБРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА САНИТАРНО - ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ

.
Забрана је ПРИВРЕМЕНА и трајаће до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода исправна.
JКП ,,Стандард’’ Ада

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" АДА

Конкурс за пријем у радни однос

Конкурс за пријем у радни однос

Распоред писмених радова 2022/23

Распоред писмених радова 2022/2023 шк

Распоред допунске и додатне наставе за 2022/23 ш.г.

Распоред допунске и додатне наставе

Јавне набавке 2023

Јавне набавке за 2023. годину

Галерија слика
У галерији можеш погледати учионице и слике са важнијих догађаја у школи.
даље...
Ђачке новине
Овде можеш прочитати утиске ученика о екскурзијама или другим школским догађајима.
даље...
дешавања
Овде можеш сазнати нове вести, важне догађаје у школи. А у архиви можеш пронаћи информације о ранијим догаћајима.
даље...

О школи

Информације о школи.
Прочитај кратак историјат школе, погледај на којим смеровима се води настава. Овде можеш пронаћи списак радника школе и важне документе.

Библиотека ађанске Техничке школе

Данашњи фонд библиотеке броји 12958 докумената, од којих је у највећем броју стручна литература на мађарском и српском језику, али и не мали број уџбеника.


Информације

Наши спонзори

Доступности