Техничка Школа Ада

Профили


Геодезија и грађевинарство


Образовање стручних кадрова у оквиру подручја рада Грађевинарство и геодезија у нашој школи покренуто је 1998. Првих година отварали су се трогодишњи смерови: зидар, тесар, керамичар - терацер - пећар и, на крају, кровопокривач.

Године 2008. отворено је прво одељење четворогодишњег смера грађевински техничар за високоградњу.

Школске 2016/2017. прешли смо на смер грађевински техничар.

Грађевинарсто је једна од најстаријих људских делатности и обухвата како пројектовање тако и извођење разних објеката. Свет грађевине не карактерише само много врста грађевинског материјала него и њихов квалитет као и готови производи Најкреативнија грана грађевинарства је пројектовање, где појединац своје идеје може да стави на папир у виду пројекта-техничког цртежа.


Грађевински техничар


У оквиру образовног профила грађевински техничар ученици уче да веродостојно прикажу простор цртањем објеката као и израду техничких цртежа већ готових зграда помоћу нацртне геометрије. Пројекат је увек носилац мисли пројектанта и уз помоћ њега учесници процеса градње заправо и доводе посао до краја. Ученици се током четворогодишњег школовања упознају са конструкцијом објеката, са основама цртања слободном руком, са статичким прорачунима и прорачунима стабилности, са рачунарским цртањем пројеката уз помоћ савремених софтверских пакета као и са организацијом грађевинских радова и израдом макета. Историја грађевинарства ученика упознаје са развојем струке и тако даје увида и у различите стилове градње. Овај образовни профил не изоставља ни урбанизам узимајући у обзир заштиту животне средине. Ученици стичу знања и о грађевинарству 21. века, о еко градњи, као и о обновљеним изворима енергије као што су енергија ветра, сунца и геотермална енергија.


Ученици који заврше овај смер поседују знање уз помоћ којег могу да раде као грађевински техничари у пројектним бироима као и на извођењу радова или могу да наставе школовање на смеровим грађевинског факултета или неком другом.


Тесар и Зидар-фасадер


Трогодишње образовање на мађарском језику за смер зидар и тесар фасадер пружа могућност стипендирања за 15 ученика уз подршку грађевинских фирми Адаферт, Акорд и ЈОА.
Обука је оријентисана према практичној настави и ученици ће овладати основама зидања, малтерисања, прављења оплате, као и извођење кровних конструкција и читање планова.
Обука пружа савремено теоријско и практично знање.Информације

Наши спонзори

Пратите нас