Техничка Школа Ада

Профили


Електротехника


У нашој школи је у складу са техничким развојем већ крајем 60-их година заживело школовање стручњака на смеру електромеханичар и електроинсталатер. У наредној деценији указала се потреба за следећим образовним профилима на подручји електротехнике: електромеханичар за машине и опрему и погонски електричар за аутоматику. Средином 70-их година образовање се одвијало и на смеровима информатика, програмер и оператер. Смер електротехничар погона покренут је школске 1987/1988. године, а од 1990/1991. смер електротехничар аутоматике


Наша свакодневица незамислива је без употребе електричне енергије, без преноса информација по електромагнетском принципу. Полазећи од тога можемо да закључимо да сваки стручњак техничке струке у извесној мери треба да поседује знања из електротехнике. Захваљујући најезди рачунара, паметних уређаја и технологија јавља се све већа потреба за образовањем одговарајућих стручњака.

Школске 2002/2003. године креће се са новим образовним профилом, електротехничар рачунара, који је популаран до данашњег дана, 2005/2006. отворен је смер механичар грејне и расхладне технике као и 2011/2012. огледни смер администратор рачунарских мрежа.


Електротехничар рачунара


У току школовања ученици ће имати прилику да се упознају са радом рачунара, његовом конструкцијом и његовим деловима. Научиће да умрежавају рачунаре на разне начине, стећи ће знања о серверима и радним станицама и на тај начин наћи своје место на тржишту рада.


Ако бисте волели да знате како фунционише рачунар, програмирање је најбоље средство за то, јер ако пишемо програм, онда остварујемо много дубљу везу са рачунаром него што је то случај са обичним корисником.
Коришћење објектно оријентисаних програмских језика(C++, C# ) и рачунара у пројектовању електричних кола и овладавање њима пружају сигурну основу за даље школовање.


Ову струку најчешће изаберу ученици који се радо друже са рачунаром, који радо експериментишуи радо се упознају са новим програмима, подешавањима, који су радознали, имају увек нове идеје, сналажљиви су и воле изазове.


Администратор рачунарких мрежа


Конкретна улога администратора мреже зависи од фирме у којој обавља своје дужности и задатке, али обично укључује задатке као што су додељивање мрежних адреса, додела права корисницима, додела IP адреса уређајима повезаним у мрежу. Тиме администратор постиже одређену контролу над корисницима мреже. Поред тога, задаци су и одржавање мрежне опреме, подешавање рачунара, штампача и друге мрежне опреме, чување документације и копија мрежног система.


По завршеном образовању за овај профил, ученик ће стећи радне компетенције за:
Постављање рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације и надзор,
Умрежавање рачунарске опреме,
Одржавање рачунарске опреме и мрежа.
Aдминистратор треба добро да познаје не само рачунар него и са корисницима треба да буде у сталној вези те је зато потребна способност добре комуникације и способност брзог решавања проблема.Информације

Наши спонзори

Пратите нас