Техничка Школа Ада

Обавештење

Решењем Покрајинског Секретеријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, Одсека у Кикинди, од стране овлашћеног инспектора, број: 138-53-00287-1/2019-09 од дана 29.05.2019. године,

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПИЋЕ

у насељеним местима Ада и Мол, због тога што параметри исте нису у складу са одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (,,Сл лист СРЈ’’ број 42/98 и 44/99) – повећан садржај арсена, повећана боја и оксидабилност.
Истим решењем је

ОДОБРЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА САНИТАРНО - ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ

.
Забрана је ПРИВРЕМЕНА и трајаће до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да је вода исправна.
JКП ,,Стандард’’ Ада

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" АДА

Распоред допунске и додатне наставе за време зимског распуста

Распоред допунске и додатне наставе за време зимског распуста

Распоред писмених радова 2018/19

Распоред писмених радова

Распоред допунске и додатне наставе за 2018/19 ш.г.

Распоред допунске и додатне наставе

Распоред припремне наставе за ванредне ученике за 2018/19 ш.г.

Распоред припремне наставе

Програм неформалног образовања одраслих за израду обратка конвенционалним и нумерички управљаним глодалицама

Програм рада

Јавне набавке 2019

Јавне набавке за 2019. годину

Матурски и завршни испити 2018/19

Питања и теме за матурске и завршне испите

Галерија слика
У галерији можеш погледати учионице и слике са важнијих догађаја у школи.
даље...
Ђачке новине
Овде можеш прочитати утиске ученика о екскурзијама или другим школским догађајима.
даље...
дешавања
Овде можеш сазнати нове вести, важне догађаје у школи. А у архиви можеш пронаћи информације о ранијим догаћајима.
даље...

О школи

Информације о школи.
Прочитај кратак историјат школе, погледај на којим смеровима се води настава. Овде можеш пронаћи списак рандика школе и важне документе.

Информације

Наши спонзори

Пратите нас